ശ്രാമ്പിക്കൽ പിതാവിന് ന്യൂകാസിലിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം ,സൺ‌ഡേ സ്കൂൾ വാർഷിക ആഘോഷം അവിസ്മരണീയമായി .

Categories: Main,News

bishop-srampickal1